Järvenpään Opistosta myös osaamisperusteisia kursseja, olkaa hyvä!

 
Vietämme valtakunnallista Osaaminen näkyviin viikkoa 5.9.-11.9.2022.

Tutkintoon johtavista koulutuksista tuttu osaamisperusteisuus on tullut myös kansalaisopistojen kurssitoimintaan. Oman osaamisen laajentaminen ja monipuolistaminen sekä suoritusten vieminen kansalliseen opintosuoritusrekisteriin (KOSKI-palveluun) on nyt mahdollista myös kansalaisopistoissa osaamisperusteisesti suoritetuista kursseista. Sinne vietyjä suorituksia voi hyödyntää monella eri tavalla, kuten sisällyttämällä niitä omiin opintoihinsa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, osoittaa hankkimansa osaamisen työelämää varten tai muuten vai oman osaamisensa todentamiseksi mahdollista myöhempää käyttötarkoitusta varten.

Tarjoamme syksyllä 2022 Järvenpään Opistossa osaamisperusteisesti toteutettavia ja arvioitavia kursseja muun muassa englannissa, suomi toisena kielenä opinnoissa sekä kudonnassa. Kurssit on merkitty esitteeseen omalla tunnistusmerkinnällä. Työstämme koko ajan lisää osaamisperusteisia kursseja. Jos olet kiinnostunut eikä sellaista kurssiesitteestämme vielä löydy, niin voit kysyä suoraan opistomme henkilöstöltä.

Mikä muuttuu opettajan työssä ja kansalaisopistoissa osaamisperusteisuuden myötä? No, jatkossakin meidän perustamme lepää yhä vahvasti kehittyvässä ja monipuolisessa harrastuskurssitarjonnassa, mutta rinnalle nousee kaupunkilaisten osaamisen vahvistamiseen liittyvä toiminta. Se ei vie meiltä pois perinteistä toimintaa, mutta osaamisperusteisuus edellyttää meitä jatkossa panostamaan enemmän kurssien suunnitteluun, opetuksen ja ohjauksen toteutukseen sekä arviointiin. Yhteistyön ja erilaisen verkostotoiminnan merkitys jatkossa korostuu eri oppilaitosmuotojen kanssa, kun rakennamme osaamisperusteisia kursseja. Kurssiemme sisällöt, osaamistavoitteet ja arviointi on laadittava samalle tasolle tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa muun muassa siksi, että oppilaitokset voivat hyväksi lukea ne opiskelijoiden omiin tutkintoihin suoritettuina opintoina.

Osaamisperusteisuus on erinomainen mahdollisuus meille kaikille kansalaisopistotoimijoille. Meidät tunnetaan Suomessa ensisijaisesti monipuolisten ja laadukkaiden harrastuskurssitoimintojen järjestäjänä, mutta osaamisperusteisuuden myötä meillä on mahdollisuus tehdä profiilin nostoa myös tunnustettuna kaupunkilaisten osaamisen vahvistajana. Osaamisperusteisten kurssien vieminen Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-palveluun on tunnustus valtion suunnasta myös siitä, että kansalaisopistoissa toimii asiantuntevia, laadukkaita ja päteviä opettajia. Käyttäkäämme tilaisuus oikein ja pidetään kansalaisopistojen opetustoiminnan laatu- ja vaatimustaso jatkossakin korkealla. Tulevaisuudessa kovalla työllä, jatkuvalla toiminnan laadun parantamisella ja pedagogisen osaamisen korkealla tasolla pystymme osoittamaan olevamme arvostettu koulutusten järjestäjä ja yhteistyökumppani kaupunkilaisten hyvinvoinnin vahvistajana ja osaamisen edistäjänä.

 

Järvenpäässä 5.9.2022

Mika Hagelin

rehtori


Kommentit

Suositut tekstit