Miten opinto-oppaamme syntyy?

Kesäisin järvenpääläiset ovat tottuneet saamaan käsiinsä painotuoreen Järvenpään Opiston kurssioppaan, josta voi tehdä monenmoisia harrastuslöytöjä ja inspiroitua uusiin opintoihin. Nyt kerromme, mitä tapahtuu aina edeltävän reilun puolen vuoden jaksolla ja miten opaskirja saa muotonsa!
Kurssitarjontamme uusiutuu suurelta osin joka lukuvuodelle. Järvenpään sivistys- ja vapaa-ajan lautakunta vahvistaa vuosittain tuntimäärän, joka meidän tulee budjettimme puitteissa toteuttaa. Opistollamme työskentelee viisi suunnittelijaopettajaa, koulutussuunnittelija sekä rehtori, jotka yhteistuumin työstävät opinto-ohjelmaa, kukin oman vastuualueensa mukaisesti. Tämän työn rinnalla me kaikki toki teemme päivittäin muutakin toimiimme kuuluvaa, kuten opetustyötä. Jokainen seuraa alansa aallonharjanteita, ja pohtii, mitkä uudet trendit kenties istuisivat hyvin meidän opistoomme.
Yhdessä käynnistämme jokavuotisen suunnittelutyömme talvisella ideointipäivällä, jossa päätämme lukuvuoden teemasta, ja kaikkien aineiden opetusta kehitellään ennakkoluulottomasti. Kevätlukukauden ajan kokoonnumme säännöllisesti rehtorin johdolla opetussuunnitelmatyöhön.
Liikunnan, tanssin ja ilmaisutaidon suunnitteluprosessi käynnistyy  ensimmäisenä johtuen kaupungin keskitetystä liikuntatilahausta. Ainealueiden tuntiopettajien kanssa käydään alustavat keskustelut seuraavan lukuvuoden suunnitelmista jo vuodenvaihteen tienoilla. Samalla suunnitelmia peilataan kaikilta kursseiltamme kerättyihin asiakaspalautteisiin. Näistä palautteista nousee toiveita myös uudenlaisista kursseista, mitkä kirjaamme ylös. Uusia tuntiopettajia haastatellaan ja rekrytoidaan jo tässä vaiheessa – vaikka suunniteltava kurssi saattaa olla vasta seuraavan lukuvuoden keväällä; lähes puolentoista vuoden päässä! Kun kursseista on olemassa karkea raakaversio, haetaan niille liikuntatiloja. Myös tiloissa pyrimme kuulemaan asiakkaiden toiveita, samoin opettajien, sekä pohdimme myös kurssiemme mahdollisimman laajaa tavoitettavuutta Järvenpään kartalla. Tilahaku osuu helmikuun puolen välin tienoille, ja se tapahtui tänä vuonna ensi kertaa sähköisesti. Koulujen liikuntasaleja haetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan, muita kaupungin liikuntatiloja yhdeksi.
Prosessi on muillakin ainealueilla hyvin saman tyyppinen. Käydään keskusteluja tuntiopettajien kanssa, tutkitaan kulunutta lukuvuotta, rekrytoidaan, haarukoidaan mahdollisia kursseille sopivia opetustiloja, pohditaan tarvittavia välineitä, työstetään kurssiaihioita. Kun käytettävät tilat ovat tiedossa, alkuperäissuunnitelmia saatetaan joutua muuttamaan. Kurssikuvauksia muokataan tuntiopettajien kanssa yhdessä, sekä sovitellaan kurssin kokoontumiskertojen pituutta ja määrää. Sitä mukaa kun kurssit alkavat saada lopullista muotoaan, syötämme niitä kurssijärjestelmäämme.
Painetun vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden oppaan tekoprosessia johdettaan sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen johtoryhmästä, ja siihen osallistuu myös sivistyksen ja vapaa-ajan palvelupisteen sekä liikuntapalveluiden ja musiikkiopiston edustajia. Opasta varten muokkaamme tiiviitä kurssikuvauksia, pidemmät ovat nähtävissä sähköisessä kursijärjestelmässämme. Valikoimme oppaaseen sopivia kuvia vuoden aikana kerryttämästämme kuvapankista eri opetus- ja tapahtumatilanteistamme. Oikoluemme tekstejä ennen niiden taittajalle ja painoon menoa – tässä vaiheessa tyypillisesti on melkoinen vipinä käynnissä, vaikkei työtunteja tämän prosessin muissakaan vaiheissa säästellä.
Kun opinto-opas on vihdoin käsissä luettavana ja tutkittavana, toivomme sen tuottavan asiakkaillemme paljon ilon ja elämysten hetkiä.

Kommentit

Suositut tekstit