Rehtori Raevuori ohjasi opistoa 35 vuotta

Filosofian maisteri Raimo Raevuori johti Järvenpään opistoa rehtorina 35 vuoden ajan, vuosina 1949-1984. Alkuaikoina rehtori oli opiston ainoa työntekijä, sillä ensimmäinen päätoiminen kieltenopettaja ja apulaiskanslisti opistolle saatiin vasta vuonna 1974. Kanslia kulki rehtorin mukana, sillä kaikki välttämättömät toimistotarvikkeet oli kerätty rehtorin auton takaluukkuun, ja toimisto kulki siellä missä rehtorikin.

Raevuori valittiin rehtoriksi 16 hakijan joukosta vuonna 1949, kun opistoa aiemmat kaksi vuotta luotsannut Matti Kaleva siirtyi tekemään opinto- ja tutkimustyötä. Raevuori oli paikkakunnan omia kasvatteja, Järvenpään yhteiskoulun silloisen rehtorin poika, ja opistomaailma olikin sitä kautta hänelle tuttua. Virka oli hänen lähes ensimmäisensä. Vuonna 1951 hänelle myönnettiin Asla-stipendi Yhdysvalloissa suoritettavia erikoisopintoja varten, ja hän lähtikin matkalle alanaan vapaa sivistystyö. Opintomatka ulottui Washingtonista aina San Fransiscoon saakka, ja matkalla hän tutustui Yhdysvaltojen laajaan ja monipuoliseen aikuiskasvatusalaan, tuoden mukanaan uusia vaikutelmia kotisuomeen. Yhdysvalloista saadut kokemukset rohkaisivat Raevuorta lisäämään käytännöllisten aineiden kuten pukuompelun määrää opiston ohjelmassa, sillä enemmistö opiskelijakunnasta oli naisvoittoista.

Raevuori tunnettiin talousasioissa nuukana rehtorina, jolla kaupungin johtokin joskus huomautti, ettei jokaista klemmaria tarvitse laskea. Kun kanslia kulki rehtorin mukana, oli työtä ja vapaa-aikaa hankala erottaa toisistaan, eikä perhe päässyt useinkaan nauttimaan säännöllisistä työajoista tai kesälomista. Rehtori muistetaan myös ahkerana sekä kannustavana johtajana.

Raevuorelle rakas harrastus oli lehtileikkeiden keruu, niin vapaaseen sivistystyöhön kuin muihin aiheisiin liittyen. Leikkeitä onkin talletettu myös Järvenpään opiston arkistoihin lukemattomat määrät. Opistossa on järjestetty myös lehtileikkeiden näyttelyitä, esimerkiksi vuonna 1968 kirjailija ja elokuvaohjaaja Jörn Donner vieraili tutustumassa Raevuoren laatimaan näyttelyyn, jonka aiheena oli hänestä itsestään kerätyt lehtileikkeet.

Eläkkeelle jäätyään Raevuori jatkoi lehtileikekokoelmansa järjestelyä ja keräilyä. Tämän jälkeen rehtorin työtä jatkoi vuoteen 1996 asti Raimo Reinikainen, joka toimi tätä ennen opiston johtokunnan puheenjohtajana. Reinikainen pyrki tuomaan toimintaan mukaan hieman valtakunnallisia kehitysnäkymiä, kun taas Raevuori puolusti paikallisia, totuttuja ominaispiirteitä sekä perinteitä. 


Järvenpään opisto täyttää 70 vuotta vuonna 2017! Sen kunniaksi raotetaan hieman opiston historian verhoja.

Jörn Donner vieraili Raevuoren "Donneriana" -lehtileikenäyttelyssä

Kommentit

Suositut tekstit