Seitsemän vuosikymmentä kielten opiskeluaKielten opiskelua kielistudiossa 1977.

”Vieraan kielen ’hallitsemisesta’ voivat perin harvat puhua, mutta hyvä olisi, jos mahdollisimman moni meidänkin maassamme oppisi edes auttavasti puhumaan, lukemaan ja ehkä kirjoittamaan muitakin kieliä kuin omaansa.”
-        - Tyyni Tuulio, Järvenpään työväenopisto 25 vuotta 1947-1972

Vieraat kielet ovat olleet osa Järvenpään opiston ohjelmaa opiston perustamisesta lähtien. Alkuvuosina opetettiin englantia, ruotsia, ranskaa, saksaa sekä venäjää, ja vuonna 1972 alkanutta espanjaa. Nykypäivänä opiston ohjelmaan kuuluu yli kymmenen kieltä, mukana esimerkiksi italia, japani, unkari sekä viittomakieli. 

Pitkäaikainen kielten tuntiopettaja Eine Laaksonen työskenteli opistossa vuosina 1976-2012. Hän opetti englantia sekä myöhemmin saksaa, ja opiskeli itsekin lähes kymmenen vuoden ajan venäjää opiston kursseilla. Laaksonen päätyi opistoon töihin, sillä hänen ystävänsä isä oli työväenopiston rehtori ja suositteli vastavalmistuneelle ”nousevalle alalle” eli aikuiskoulutukseen hakeutumista. Alkuvuosina opetus oli pääasiallisesti englannin kielen alkeiden opetusta, sillä 1970-luvulla englantia ei juurikaan kouluissa oltu opetettu, mutta vuosien varrella hän pääsi opettamaan jo pitkällekin edenneitä oppilaita. 

Opetusmetodit ovat vuosikymmenten varrella muuttuneet ja kehittyneet opiskelijalähtöisemmiksi. Mukavimpana mieleen ovat jääneet kurssit, joihin Laaksonen itse laati opetusmateriaalit sekä antoi opiskelijoille tilaa tuoda opetukseen omia teemojaan harrastusten ja mielenkiinnon kohteiden kautta. Teemoista keskusteltiin englanniksi sekä etsittiin yhdessä niihin kuuluvaa sanastoa.  

Ruotsinopettaja Tuula Kuivasmäki työskenteli tuntiopettajana 1980-luvulta 2010-luvulle. Itselleen sydämen asiana hän piti suggestopedistä opetusmetodia hyödyntäviä kursseja. Suggestopedisillä kielikursseilla kukin oppilas omaksuu roolin: nimen sekä asuinpaikan, jota he kehittävät kurssin aikana. Omaa nimeä ei paljasteta, eikä hankalissa paikoissa vaihdeta suomen kieleen, vaan oppilaat johdatetaan erilaisiin keskusteluihin ja tilanteisiin ruotsinkielellä. Tarkoituksena on oppia rohkeasti puhumaan vierasta kieltä sekä keksimään kiertoilmaisuja hankalille asioille. Ne oppilaat, joiden kielitaito ei ollut yhtä vahva kuin muilla, pysyivät menossa mukana muiden oppilaiden tukemana. 

Laaksosen ja Kuivasmäen mukaan kielen opettaminen aikuisille on mukavaa sen vuoksi, että oppilaat ovat motivoituneita ja heidän kanssaan oli ilo työskennellä. Aikuisten opettaminen ei vaadi kurinpitoa, ja heidän kanssaan voi keskustella myös muista aiheista kuin oppiaineesta. Joskus haasteita on tuonut opiskelijaryhmien vaihteleva osaamistaso. Vaikka tuntiopettajan työ on joskus yksinäistä puurtamista, on se myös itsenäistä, ja tarjonnut mahdollisuuksia kehittyä, kokeilla rajojaan sekä hyödyntää omia vahvuuksiaan. Iloisia hetkiä uralla ovat olleet yhteiset tapahtumat kuten kielikarnevaalit sekä teemaviikot, joilla oppilaat harjoittelivat eri kieliin ja kulttuureihin liittyviä pelejä, leikkejä, lauluja tai muita esityksiä. 

Kielten opiskeleminen on mukava ja kehittävä harrastus, joka pitää mielen virkeänä!  Järvenpään opisto täyttää 70 vuotta vuonna 2017. 

Kielikarnevaaleilla pidettiin hauskaa vuonna 1991.

Kommentit

Suositut tekstit